Elektroinženjering

Godina Kupac Krajnji korisnik Opis
2017. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Severstalj, Čerepovec, Rusija Šemiranje ormana napajanja i upravljanja, međuormansko povezivanje kao i kompletiranje kabine za (Mašina za utovar uglja – MUZ) Severstalj.
2017. A&T SISTEM, Beograd Grad Beograd, Tašmajdanski park Isporuka, programiranje i ugradnja novog touch panela tip KTP700 Basic PN marke Siemens, na objektu „Fontana Tašmajdan“ u Beogradu
2017. GOŠA-FOM, Smed. Palanka ArcelorMittal, Temirtau, Kazahstan Šemiranje ormana napajanja i upravljanja, međuormansko povezivanje kao i kompletiranje kabine za (Mašina za skidanje vrata – MDS) ArcelorMittal.
2016. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Severstalj, Rusija Šemiranje ormana napajanja i upravljanja, međuormansko povezivanje kao i kompletiranje kabine za (Mašina za skidanje vrata) MDS-Severstalj
2016. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Magnitogorsk, Rusija Šemiranje ormana napajanja i upravljanja, međuormansko povezivanje kao i kompletiranje kabine za Rudno-grabilični pretovarivač – Magnitogorsk
2016. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Severstalj, Rusija Šemiranje ormana napajanja i upravljanja, međuormansko povezivanje kao i kompletiranje kabine za Mosni livački kran 180+63/20T
2016. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Muz Čerepovec, Rusija Šemiranje ormana napajanja i upravljanja, međuormansko povezivanje kao i kompletiranje kabine za Utovarni vagon MUZ
2016. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana HE Đerdap I, Kladovo Modernizacija Obalske i Rečne čistilice i izrada projekta izvedenog stanja. (Kranovi za uklanjanje otpada sa brane, 2 kom.) Kompletna rekonstrukcija napajanja, automatike, upravljanja, osvetljenja i signalizacije na kranovima.
2016. Soko Štark, Smad. Palanka Soko Štark, Beograd Isporuka i ugradnja novog OP panela,  izrada programa za OP panel.

2015/

16.

GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana HE Zvornik, Mali Zvornik Remont elektro opreme sektorskih regulacionih zatvarača. Oprema pogona, daljinskog upravljanja i automatike zatvarača.
2015. Konvex, Beograd HE Đerdap, Kladovo Ugradnja opreme za kontinualno merenje struja u Crpnim stanicama HE Đerdap (25 objekata)
2015. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormani za livački kran, i kran sa kleštima (4 kompleta)
2015. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana HE ĐERDAP I, Kladovo Rekonstrukcija sistema za upravljanje velikim remontnim vratima mašinske hale (Izrada NN ormana, automatizacija rada sistema (PLC+OP)
2015. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana HE ZVORNIK, Zvornik Automatizacija drenažnog sistema
2015. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana HE PIROT, Pirot PLC automatizacija upavljanja ispustnim ventilom
2015. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana HE ĐERDAP I, Kladovo Rekonstrukcija sistema za hlađenje generatora br. 1 (Izrada NN ormana, automatizacija rada sistema (PLC+OP)
2014. WEST Pharmaceutical Services – Kovin WEST – Kovin Rekonstrukcija DF prese (Kompletni mašinski, hidraulički i elektro radovi. Migracija S5 na S7. Izrada porgrama za PLC i OP panel)
2014. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormani za kran sa kleštima (2 kompleta)
2014. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana Vode Vojvodine, Ustava NoviBečej Rekonstrukcija pogona zatvarača Izrada NN ormana, automatizacija rada sistema (PLC+OP)
2014. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana HE ĐERDAP I, Kladovo Rekonstrukcija sistema za hlađenje generatora br. 5 (Izrada NN ormana, automatizacija rada sistema (PLC+OP)
2014. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormani za kran sa kleštima (2 kompleta)
2014. Energy sistem, Kragujevac Vodovod, Novi Pazar Projektovanje, izrada razvodnih ormana i programiranje PLC-a i OP panela (PLC -Phoenix Contact)
2013. PRIM Kostolac PK Drmno Projektovanje, isporuka i montaža opreme za Pretovarna kolica
2013. KNJAZ MILOŠ – Arađelovac KNJAZ MILOŠ – Arađelovac Izrada sistema za praćenje rada i arhiviranje podataka na linijama za punjenje (PLC+SCADA – Siemens)
2012. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormani za RGP kran
2012. PIVARA TREBJESA, Nikšić PIVARA TREBJESA, Nikšić Izrada sistema za praćenje rada i arhiviranje podataka na linijama za punjenje (PLC+SCADA – Siemens)
2012. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormani za kran 115 T
2012. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana ENERGETIKA, Kragujevac Rekonstrukcija pogona kretanja portalnog krana sa ugradnjom sistema za kontrolu zakošenja (Izrada NN ormana, automatizacija rada sistema)
2012. GOŠA-FOM, Smed. Palanka USIMINAS, Brazil NN razvodni ormani za Izgurivač koksa (2 kompleta)
2011. GOŠA-MONTAŽA, Vel. Plana ĐERDAP I, Kladovo Rekonstrukcija sistema za hlađenje generatora br. 4 (Izrada NN ormana, automatizacija rada sistema (PLC+OP)
2011. GOŠA-FOM, Smed. Palanka USIMINAS, Brazil NN razvodni ormani za Električnu lokomotivu (2 kompleta)
2011. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Hidrotehnika-Hidroenergetika ADBrana Urkis, Alžir Elek. Projekat, izrada NN ormana, autom. rada brane (izrada programa za PLC+OP +SCADA – Siemens)
2011.

PREMIL

Kovin

PREMIL – Kovin

Fabr. hrane za pse i macke

Elektro inženjering – ključ u ruke. Izrada el. projekata, izrada NN ormana, autom. rada fabrike (izrada programa za PLC+OP +SCADA – Siemens)
2011.

A&T System

Beograd

Grad Beograd, Tašmajdanski park Izrada NN ormana, automatizacija rada fontane (PLC+OP – Siemens)
2001. KONVEX ELECTRIC, Beograd WEST Pharmaceutical services, Kovin Automatizacija sklopa na pogonu dvovaljaka
2011.

GOŠA-MONTAŽA

Velika Plana

Vojno Tehnički Institut

Beograd

Popravka portalnog krana
2011. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormani za kran sa kljestima 120 T (3 kompleta)
2010. GOŠA-FOM, Smed. Palanka

Hidrotehnika-Hidroenergetika AD

Brana Kisir, Alžir

Automatizacija rada brane (izrada software za PLC+OP – Siemens)
2010.

JKP Milos Mitrovic,

Velika Plana

Vodovod Velika Plana Sistem za GSM daljinski nadzor i upravljanje + SCADA za vodovod – Siemens
2010.

VODOPRIVREDA

Smed. Palanka

Crpna stanica Plana-Paraćin Elektroinstalacija i sistem za upravljanje crpnom stanicom
2010. GOŠA-FOM, Smed. Palanka V BTO SISTEM – KOSTOLAC Elektroinstalacija velikih transportera na TKO Kostolac
2010.

VODOPRIVREDA

Smed. Palanka

Skijališta Srbije

Tornik Zlatibor

Crpna stanica i sistem za nadzor i automatsko upravljanje
2010. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormari za više metalurških mašina
2009. GOŠA-FOM, Smed. Palanka KRAN 150T – Rusija NN razvodni ormari
2009. GOŠA-FOM, Smed. Palanka

Hidrotehnika-Hidroenergetika AD

Brana Gamgoum, Tunis

Automatizacija rada brane (izrada software za PLC – Schneider)
2009. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormari
2009. VODOPRIVREDA, Smed. Palanka Crpna stanica, Trstenik NN razvodni ormari i kompletni elektro instalaterski radovi
2009. BTR-EXP, Boljevac STS 160 kVA NN razvodni ormar
2009. KONVEX ELECTRIC, Beograd ENERGETIKA, Kragujevac NN razvodni ormari u Podstanici KC
2008. GOŠA-FOM, Smed. Palanka V BTO SISTEM – KOSTOLAC NN razvodni ormari na pogonskim stanicama
2008. KONVEX ELECTRIC, Beograd WEST Pharmaceutical services, Kovin Automatizacija mašine za valjanje gume
2008. KONVEX ELECTRIC, Beograd WEST Pharmaceutical services, Kovin Automatizacija mašine za sečenje gume
2008. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormari za više metalurških mašina
2008. VODOPRIVREDA, Smed. Palanka Buster stanica, Brzan NN razvodni ormari i kompletni elektro instalaterski radovi
2007. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormari za više metalurških mašina
2006. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormari za više metalurških mašina
2005. GOŠA-FOM, Smed. Palanka Metalurški kombinati, Rusija NN razvodni ormari za više metalurških mašina
2002. MAČKATICA, Surdulica MAČKATICA, Surdulica Izrada projekta automatizacije i NN razvodnih oramara za pogon za proizvodnje čelične sačme
2001. MAČKATICA, Surdulica MAČKATICA, Surdulica Izrada automatike za hidrauličnu presu (NN ormari i PLC)
2001. MAČKATICA, Surdulica SUMA, ltd, Kipar Automatizacija hidrauličke prese
2001. MAČKATICA, Surdulica SUMA, ltd, Kipar Kontroleri za automatsko vođenje temperature bakelizatorskih peći
2000. MAČKATICA, Surdulica MAČKATICA, Surdulica Kontroleri za automatsko vođenje temperature bakelizatorskih peći
2000. MAČKATICA, Surdulica MAČKATICA, Surdulica Sistem za automatsko vođenje i praćenje temperature u pogonu livnice (tri komorne i dve protočne peći)
1999. Centar za povrtarstvo, Smed. Palanka Centar za povrtarstvo, Smed. Palanka Klimatizacija fito komora
1998. McDonalds, Beograd

McDonalds, Zrenjanin

Sistem za prečišćavanje vode

MAKING THE FUTURE TODAY

ADRESA

Oraška 48
Velika Plana
Srbija

TELEFONI

026/515-619
026/210-000

FAKS

026/210-009

E MAIL

electra@electra.rs