Heliocentris

Imajući u vidu ekološki otisak koji čovečanstvo ostavlja na planetu Zemlju, neminovno je pronalaženje ekološki čistih izvora energije – Obnovljive Izvore Energije.

Tehnologije Obnovljivih Izvora Energije već postoje, ali da bi se one unapredile i što bolje implementirale u postojeće energetske sisteme potrebno je shvatanje principa na kojima se one zasnivaju. Sticanje znanja o Obnovljivim Izvorima energije je naročito bitno za mlade generacije, jer će upravo na njima biti zadatak da ih implementiraju i koriste.

Heliocentris je nemačka kompanija specijalizovana za izradu nastavnih sredstava  u oblasti Obnovljivih Izvora Energije. Ova kompanija je osnovana 1995. godine, sa sedištem u Berlinu, i profesionalno se bavi izradom sredstava za edukaciju, trening i primenjeno istraživanje u oblasti obnovljivih izvora energije.

Heliocentris nastavna sredstva imaju za cilj da đacima omoguće da bolje shvate i razumeju ključne koncepte vezane za obnovljive izvore energije, eksploataciju elektroenegetskih sistema i sistema za skladištenje energije. Svaki proizvod uključuje i priručnike za profesore i đake, nastavni materijal i odgovarajući softver.

Heliocentris nastavna sredstva postoje za različite nivoe znanja. Najosnovniji setovi baziraju se na obrazovanju učenika osnovne škole, dok najnapredniji setovi služe za demonstracije i istraživanja na visoko obrazovnim ustanovama.

25 GODINA SA VAMA

E MAIL

electra@electra.rs

FAX

026/210-009

TELEFONI

026/515-619
026/210-000

ADRESA

Oraška 48
Velika Plana
Srbija