Oblasti poslovanja
Elektroinženjering

Prateći zahteve tržišta i sistema „ključ u ruke“ u okviru preduzeća Electra M&V je formiran sektor za projektovanje i izvođenje elektro instalacija. Ovim se Electra M&V svrstala u grupu firmi sposobnih da realizuju kompletan posao. Od početne faze projektovanja i izbora optimalne opreme, do asembliranja razvodnih ormara, izvođenja instalacija i puštanja u rad sa obukom korisnika za rukovanje sistemom. Naša specijalnost su industrijske elektro instalacije i industrijska automatika.

Naši inženjeri poseduju licence Inženjerske komore Srbije: 350, 450 i 352. Za projektovanje električnih instalacija koristimo licencirani EPLAN softver najnovije generacije čime obezbeđujemo visok kvalitet i pouzdanost. Komandne i razvodne ormare asembliramo u namenski izgrađenoj hali površine 200 m2. Svaki urađeni ormar prolazi završnu kontrolu i poseduje atest u skladu sa IEC standardima. Electra M&V takođe poseduje ISO standard o kontroli kvaliteta – ISO 9001 čime potvrđujemo našu rešenost da klijentima isporučimo kvalitetne i pouzdane proizvode.

Electra M&V je firma koja ide u korak sa vremenom. Svoje trenutno i buduće poslovanje u oblasti elektroinženjeringa koncipiramo oko savremenih sistema u industriji koje donose „Industry 4.0“ i „Internet Of Things“. Konstantno unapređujemo naša znanja i redovno prisustvujemo specijalizovanim kursevima, seminarima i sajmovima.

 
Procesna i laboratorijska oprema u industriji pića

Prve poslove vezane za industriju pića Electra M&V je relizovala u pivarskoj industriji 1998. godine.

Počeli smo sa distribucijom i održavanjem opreme i aparata za točeno pivo u Srbiji a sada smo zvanični distributer i servisni centar procesnih i laboratorijskih instrumenata i opreme za industriju pića na teritoriji Jugoistočne Evrope. Zahvaljući stečenom ugledu i tradiciji dužoj od 15 godina, prepoznati smo od strane svetski poznatih kompanija tako da danas zastupamo premium brendove u ovoj oblasti kao što su Pentair Haffmans, Pentair Südmo i Maselli Misure.

Pored isporuke i održavanja instrumenata i opreme, u skladu sa našim inženjerskim iskustvom, realizovali smo i više projekata u oblasti automatizacije procesa i akvizicije podataka sa kompletnim PLC-SCADA rešenjima u industriji pića. Težeći stalnom usavršavanju, sticanju i primeni najnovijih tehnoloških dostignuća redovno smo prisutni na svetski poznatim sajmovima opreme za industriju pića kao što su BrauBeviale u Nirnbergu i DRINKTEC u Minhenu.

Namera nam je da u narednom periodu podignemo nivo naših usluga i obim ponude kao i da pored istrumenata i opreme realizujemo više projekata po sistemu „ključ u ruke“ u ovoj oblasti.

 
Sistemi za distribuciju tačnog vremena i industrijski displeji

 Jedan od standardnih zahteva projektovanja javnih objekata su i sistemi za distribuciju i prikaz tačnog vremena.

Da odgovori potrebi za savremenim i pouzdanim sistemima 2003. godine Electra M&V je uspostavila saradnju sa renomiranom Francuskom firmom Bodet koja se više od 150 godina veoma uspešno bavi ovom oblašću.

Bodet je danas svetski lider za izuzetno preciznu vremensku sinhronizaciju IT opreme, sve tipove javnih časovnika, i širok spektar audio sistema namenjenih za stvaranje tonova zvona, muzike i upozorenja, kao i obaveštenja u školama, fabrikama i logističkim platformama.

U stalnoj težnji da budemo “u korak sa vremenom” Electra M&V je danas sertifikovani distributer i servisni centar za Bodet proizvode na području Srbije sa brojnim referencama realizovanih projekata na gradskim trgovima i objektima kao što su poslovni, zdravstveni i poštanski centri, sudovi, banke, škole, fabrike, elektrocentrale i železničke stanice.

Prateći dinamičan razvoj u ovoj oblasti Electra M&V u narednom periodu namerava da aktivnije sarađuje sa projektantskim kućama na implementaciji najnovijih rešenja kao što su NTP serveri za distribuciju unificiranog tačnog vremena u IT infarstrukturi, korišćenju prednosti najsavremenijih umreženih NTP PoE satova i audio sistema sa funkcijom nadziranja, kao i Bodet sportskih semafora.

 

Pametne kuće i pametne zgrade

Electra M&V je uvoznik i distributer poznate češke kompanije Elko Ep koja se bavi proizvodnjom komponenti za pametne kuće i pametne zgrade. Elko Ep ima širok spektar proizvoda u okviru INELS game koji mogu da ostvare sve Vaše želje po pitanju pametnih instalacija.

Electra M&V nudi usluge prodaje, projektovanja i instalacije sistema pametnih zgrada i pametnih kuća.

Nastavna sredstva u oblasti obnovljivih izvora energije

Imajući u vidu ekološki otisak koji čovečanstvo ostavlja na planetu Zemlju, neminovno je pronalaženje ekološki čistih izvora energije – Obnovljivih Izvora Energije.

Tehnologije Obnovljivih Izvora Energije već postoje, ali da bi se one unapredile i što bolje implementirale u postojeće energetske sisteme potrebno je shvatanje principa na kojima se one zasnivaju. Sticanje znanja o Obnovljivim Izvorima energije je naročito bitno za mlade generacije, jer će upravo na njima biti zadatak da ih implementiraju i koriste.

Sa željom da nastavna sredstva u ovoj oblasti učini dostupnim, Electra M&V zastupa nemačku firmu Heliocentris koja se već dugi niz godina bavi proizvodnjom istih.

Borimo se protiv zagađenja znanjem!

MAKING THE FUTURE TODAY

ADRESA

Oraška 48
Velika Plana
Srbija

TELEFONI

+381 26 515 619
+381 26 210 000

FAKS

+381 26 210 009

E MAIL

electra@electra.rs