Razvodni ormani i Industrijska automatika

Naši inženjeri poseduju licence inženjerske komore Srbije: 350, 450 i 352. Za projektovanje električnih instalacija koristimo licencirani EPLAN softver najnovije generacije čime obezbeđujemo visok kvalitet i pouzdanost. Komandne i razvodne ormane asembliramo u namenski izgrađenoj hali površine 200 m2.  Electra M&V takođe poseduje ISO standard o kontroli kvaliteta – ISO 9001 čime potvrđujemo našu rešenost da klijentima isporučimo kvalitetne i pouzdane proizvode.

Svaki urađeni ormar prolazi završnu kontrolu i poseduje atest u skladu sa IEC standardima. Idući u korak sa savremenim tehnologijama i potrebama u industriji, posebnu pažnju posvećujemo automatizaciji industrijskih mašina i pogona, programiranju PLC-a, izradi SCADA aplikacija i parametriziranju i puštanju u rad frekventnih pretvarača. 

Svesni da se rešenje najvećeg broja problema mora pronaći u fazi projektovanja i pripreme, posebnu pažnju poklanjamo ovim segmentima posla. Primenjujući sopstvena, ali i brojna iskustva drugih izvođača ozbiljno pristupamo svakom projektu.

MAKING THE FUTURE TODAY

ADRESA

Oraška 48
Velika Plana
Srbija

TELEFONI

+381 26 515 619
+381 26 210 000

FAKS

+381 26 210 009

E MAIL

electra@electra.rs